Amb el suport de :
BALCONS VERDS
-Balcons adaptats al canvi climàtic-
El manteniment:
hem de tenir en compte:
• La poda: en cas d’arbres i arbusts o Tallar les branques mortes o malaltes.
o Maximitzar la llum i la ventilació de la planta, traient les branques creuades. o Tallar uns 2cm per sobre del borró. El tall ha de ser net i oblic.
• Adob: un dels principis de la jardineria sostenible és la minimització d’aportacions exteriors, per això haurem d’evitar al màxim els fertilitzants químics. Podem utilitzar els compostadors o vermicompostadores, que a més de millorar els substrats de les nostres plantes ens ajudaran a tancar el cicle de residus de casa. Un vermicompostador amb cucs vermells aporta 1 safata d’humus cada 2-3 mesos i 3-4 litres de lixiviat a la setmana.
• Control de plagues: El millor remei és un bon disseny del balcó, les plantes adaptades al medi són un control de plagues força eficient. Tot i així, els animals que podem trobar a les plantes són àcars vermells, cotxinilla, llimacs i cargols, erugues o pugons.Hi ha diferents remeis naturals per aquestes plagues, encara que la retirada manual és la més eficaç. L’aigua i sabó, plantar all i espígol o la maceració d’alls amb oli de lli. La protecció del sòl: Es recomana l’encoixinat ja que:
• Permet que l’aigua penetri
• Evita que l’aigua es perdi per evaporació
• Evita els canvis de temperatura del sòl (si més no els suavitza)
• Evita l’aparició d’altres plantes que competeixen amb la que nosaltres tenim
Existeixen diferents tipus d’encoixinat com l’escorça de pi, estelles de fusta, agulles de pi, compost, fulles, graves o pedra picada.