Amb el suport de :
BALCONS VERDS
-Balcons adaptats al canvi climàtic-
TESTOS I SUBSTRAT
Existeixen diferents tipus de test o recipient on col•locar les plantes. És important tenir-los en compte, així com també la potencialitat de les diferents alçades i nivells. Cal tenir en compte el drenatge. Així tenim:
• Testos: els testos de terrissa permet que la humitat s’evapori a través de la seva paret, aspecte beneficiós per les plantes. Els testos de plàstic no deixen traspassar l’aigua i en cas de calor intensa les arrels es poden arribar a bullir. Es recomana:
o Tesos petits (de 10- 20 cm): herbes aromàtiques.
o Testos mitjans (de 20 – 40 cm): hortalisses
o Testos grans (de 40 – 60 cm): petits arbres
• Cistells o testos penjats: Bona opció per aprofitar l’espai vertical
• Jardineres: en general les plantes que creixen juntes necessiten menys aigua, però s’ha de tenir en compte que la densitat no sigui molt elevada, ja que llavors requeriran més aport de nutrients. EL REG: CONSELLS
• Les dues primeres setmanes després de plantar cal regar en abundància, mica en mica s’ha d’anar reduint el reg per adaptar la planta a l’entorn.
• Més val regar amb més aigua i en un interval de temps llarg, que no pas poc i més sovint. Així afavorirem que les plantes facin arrels més llargues i aprofitin més l’aigua.
• Com més petit és el test, menys reserva d’aigua té. Cal fer-se una idea del volum de terra que hi ha dins d’un test i la quantitat d’aigua que es necessita per humitejar la terra.
• Els plats sota els testos o els testos amb magatzems d’aigua són bons per millorar les reserves d’aigua del substrat, però compte amb els mosquits i no mullar els veïns!
• Regar a la nit: la terra ha d’estar freda i durant moltes hores hi haurà poca evaporació, per tant, la planta podrà aprofitar més quantitat d’aigua.
• Es poden utilitzar aigües alternatives a la xarxa per regar: aigua de rentar els aliments, recollir l’aigua de la pluja.